FANDOM


Là những Pretty Cure ở Kannon Town gồm bốn thành viên. Bọn họ là những chiến binh đã đánh bại Noise và sau khi Noise bị đánh bại thì sức mạnh của họ đã được tăng lên gấp cả nghìn lần và họ cũng giống như các Pretty Cure khác từ "Chiến Binh Huyền Thoại" trở thành "Nữ Thần". Họ là chủ nhân của

Suite pretty cure 1974

các Hoàng Kim Dũng Sĩ

Thành Viên Sửa đổi

Ellen Kurokawa: Từng là Siren, bề tôi của Noise nhưng sau đó đã trở thành một Pretty Cure và là người đánh thức các Hoàng Kim Dũng Sĩ. Cô được biết đến với tên Cure Beat

Hibiki Hojo: Là lãnh đạo của nhóm với tên Cure Melody

Minamino Kanade: Là thành viên thứ hai của nhóm và rất thân với Silverion

Shirabe Ako: Là thành viên nhỏ tuổi nhất và là bạn gái không chính thức của Screamer

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.