FANDOM


Là đội quân Robot do Lord thành lập chung với Burning Convoy sau khi cả hai sảy ra một xung đột nhỏ. Với số lượng Robot đông đảo và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Trái Đất và đặt biệt là các Mahou Shoujo. Người Trái Đất cực kỳ yêu mến họ còn các chủng tộc khác không phải là Cybertronian hay Trái Đất thì đều sợ và ghét họ. T.S.A.B còn đặt lên đầu họ một Bounty khổng lồ.

Thành Viên Sửa đổi

Lord ( Đại Ca )

Burning Convoy ( Đại Đại Ca )

Da-Garn

Dran

Advenger

Jet Silver

Star Silver

Drill Silver

Sora Kage

Exkaiser

Sky Max

Drill Max

Dash Max

Blue Raker

Green Raker

Fighbird

Guard Star

Guard Fire

Guard Rescue

Decked

Gun Max

Star Saber

Fire Convoy

Bravarion

Megatron (Cyberdroid)

Star Scream (Cyberdroid)

Bumblebee (Cyberdroid)

Bombshell (Cyberdroid)

Toymajin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.