Là hình dạng phong ấn của các Hoàng Kim Dũng Sĩ, các Power Stone có hình dạng giống một viên kim cương màu đỏ. Sau khi đọc câu thần chú "Ougon no chikara mamori shin yuusha yo ! Imakoso Yomiageru Waga waeni Arawa re miteyo" ( Sức mạnh hoàng kim thuộc về các dũng sĩ ! Hãy tĩnh giấc và hiện thân lại trên thế gian ) thì các Hoàng Kim Dũng Sĩ sẽ trở về hình dạng cũ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.