FANDOM


Là tác giả và cũng là người sáng lập ra Wiki này. Waifu của anh là Setsuna Higashi

Tính Cách Sửa đổi

Trong fic thì anh là một người bẫn bựa có thể "thiến", "Mind Fuck" hoặc đe doạ hoặc giết bất cứ một nhân vật nào mà khi anh thấy thích. Chỉ trừ một nhân vật duy nhất là Waifu của anh là anh cảm thấy có lỗi khi Mindfuck cô ấy và đã viết một lời xin lỗi ở cuối Fic

Fic đã viết Sửa đổi

Mahou Shoujo x Pretty Cure x Transformer x Brave Saga: Death War And Betrayal ( Revised Edition )

http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=85444

Precure x Mahou Shoujo x Transformer x Power Ranger x Brave Saga x Nếu kể hết ra thì dài lắm : Distortion Saga !

http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=84279

Fresh Precure: Un-Betrayal

http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=86502

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.